Tin tức công ty

Các Báo cáo Gần đây Kingtom đã trao tặng "Xếp hạng tín dụng AAA từ năm 2022 đến năm 2023"

2022-08-25

Kingtom đã trao giải "Doanh nghiệp vừa và nhỏ đang phát triển ở Hạ Môn trong năm 2022-2023"


Kingtom đã trao giải thưởng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ "chuyên biệt, tốt, đặc biệt và mới" của tỉnh Phúc Kiến năm 2022


Kingtom được trao giải thưởng "Nhà máy xanh tỉnh Phúc Kiến"
Công trình phát điện quang điện trên nóc nhà máy đã được đưa vào sử dụng. Phù hợp với chiến lược quốc gia về "đỉnh carbon và trung tính carbon", nhà máy tự cung cấp năng lượng và đảm bảo việc giao các đơn đặt hàng của khách hàng.