Thị trường sản xuất

Chúng tôi có khách hàng từ cả thị trường trong nước và thị trường nước ngoài. Đội ngũ bán hàng ở nước ngoài thông thạo nói tiếng Anh để giao tiếp tốt.

Thị trường bán hàng chính của chúng tôi:

Trong nước 60%,

Bắc Mỹ 20%,

Châu Âu 18%,

Phần còn lại của Châu Á và Châu Đại Dương 2%